Αγγλικός Όρος
psychological object
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχολογικό αντικείμενο (το)

feedback