Αγγλικός Όρος
psychoacoustics
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχοακουστική
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback