Αγγλικός Όρος
proximate
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγύς
Πηγή
Lyons (2002)

feedback