Αγγλικός Όρος
preposition stranding
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκατάλειψη πρόθεσης (η)
Πηγή
Ελένη Λέντζα-Σιαμανή (2017)

feedback