Αγγλικός Όρος
phychological essentialism
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχολογική ουσιοκρατία (η)
Πηγή
Δημήτρης Κουτσογιάννης

feedback