Αγγλικός Όρος
assertion
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ισχυρισμός (ο), Βεβαίωση (η)

feedback