Αγγλικός Όρος
phi features (φ)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φ-χαρακτηριστικά (τα)

feedback