ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τάξη (η) class
Τύπος παραπομπής (ο), τύπος παράθεσης (ο) citation form
τύπος παραπομπής (ο) citation form
Τσουκοτκο-καμτσατκική (η) (γλώσσα) Chukotko-Kamchatkan
Τσούκτσι (η) (γλώσσα) Chukchi
Τσόμσκυ (του) Chomskyan
τσομσκιανός,-ή,-ό Chomskyan
τσομσκιανή ιεραρχία (η) Chomsky hierarchy
Τσόμσκυ (του) Chomskian
τσομσκιανός,-ή,-ό Chomskian