Αγγλικός Όρος
perceptron
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νευρώνας (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback