Αγγλικός Όρος
aspect perfective
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
όψη (ρηματική) συντελεσμένη (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback