Αγγλικός Όρος
paucalis
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολιγομερής,-ής,-ές

feedback