Αγγλικός Όρος
paucal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολιγομερής,-ής,-ές

feedback