Αγγλικός Όρος
aspect (asp)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Aitchison (2000)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Όψη (η), Άποψη (η), Ποιόν ενεργείας (το), τρόπος (ο)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback