Αγγλικός Όρος
pattern code
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κώδικας σχήματος (ο)

feedback