Αγγλικός Όρος
aspect
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Aitchison (2000)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
όψη (ρηματική) (η)
Πηγές
Lyons (2002)
Βελουδής
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ποιόν ενεργείας (το)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback