Αγγλικός Όρος
patient
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Aitchison (2000)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πάσχων (ο)
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
θύμα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback