Αγγλικός Όρος
palatographic
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανισκογραφικός-ή-ό / παλατογραφικός-ή-ό

feedback