Αγγλικός Όρος
palatal nasals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανικά ρινικά (τα)

feedback