Αγγλικός Όρος
palatal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανικός,-ή,-ό
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback