Αγγλικός Όρος
Palaic
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παλαϊκή (η)

feedback