Αγγλικός Όρος
absolutive adjacency
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτη γειτνίαση (η)

feedback