Αγγλικός Όρος
ordinal
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τακτικό αριθμητικό (το)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback