Αγγλικός Όρος
absolutive (abs, ABS)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντικειμενικός-ή-ό, απόλυτος-η-o

feedback