Αγγλικός Όρος
articulator-bound feature
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δεσμευμένoς-η-ο από αρθρωτή χαρακτηριστικό

feedback