Αγγλικός Όρος
articulator bound features
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δεσμευμένα από αρθρωτή χαρακτηριστικά (τα)
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback