Αγγλικός Όρος
Old Church Slavonic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παλαιά Εκκλησιαστική Σλαβονική (η) (γλώσσα)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/Old%20Church%20Slavonic)

feedback