Αγγλικός Όρος
off-glide
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθοδικό ημίφωνο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback