Αγγλικός Όρος
absolute-relative tense
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτος-σχετικός χρόνος (ο)

feedback