Αγγλικός Όρος
off-/on-glide
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθοδικό / ανοδικό ημίφωνο (το)

feedback