Αγγλικός Όρος
Ob-Ugric
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ομπο-Ουγγρική (η) (γλώσσα) (η)

feedback