Αγγλικός Όρος
observer’s paradox
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παράδοξο του παρατηρητή (το)
Πηγή
Tsakona (2007)

feedback