Αγγλικός Όρος
observational adequacy
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παρατηρητική επάρκεια (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback