Αγγλικός Όρος
oblique object
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πλάγιο/έμμεσο αντικείμενο (το)

feedback