Αγγλικός Όρος
oblique case
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πλάγια πτώση (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback