Αγγλικός Όρος
oblique
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πλάγιος,-α,-ο

feedback