Αγγλικός Όρος
obligatory transformation
Πηγές
Crystal (2008)
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
υποχρεωτικός μετασχηματισμός (ο)

feedback