Αγγλικός Όρος
obligatory formation
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
υποχωρητικός σχηματισμός (ο)
Πηγές
Crystal
McMahon

feedback