Αγγλικός Όρος
object of comparison
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντικείμενο σύγκρισης (το)

feedback