Αγγλικός Όρος
object language
Πηγές
Trask (1993)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
γλώσσα-αντικείμενο (η)
Όρος
γλώσσα αντικειμένου (η)

feedback