Αγγλικός Όρος
object immediate
Πηγή
Per Durst-Andersen (2012)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντικείμενο άμεσο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback