Αγγλικός Όρος
object grammar
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γραμματική αντικειμένου (η)

feedback