Αγγλικός Όρος
object dynamic (al)
Πηγή
Robert I. Binnick (2012)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντικείμενο δυναμικό (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback