Αγγλικός Όρος
object clause
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρόταση-αντικείμενο (η)

feedback