Αγγλικός Όρος
nursery word
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βρεφική λέξη (η)

feedback