Αγγλικός Όρος
nursery formation
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βρεφικός σχηματισμός (ο)

feedback