Αγγλικός Όρος
numerical information
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αριθμική πληροφορία (η)

feedback