Αγγλικός Όρος
Art (article)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Α (άρθρο)

feedback