Αγγλικός Όρος
nuclear tone
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυ­ρη­νι­κός μου­σι­κός τό­νος (ο)

feedback