Αγγλικός Όρος
NP (noun phrase)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΟΦ (ονοματική φράση) (η)

feedback