Αγγλικός Όρος
noun (N)
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
όνομα (το)
Πηγές
Crystal (2003)
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Όρος
ουσιαστικό (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback